Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
  • Magyar
  • In English
  • Español
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

nea 

 Szechenyi2020 logo

 

bort

 

Erasmus logo

letöltés

celteruletkatalogus

 hvs2011

naturamalogomod1

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület

hvs2

Magyar Agrarkamara

vadonleso_large

oktkGPF_MEDOC
Kezdőlap Hírek Vállalkozz okosan! Vállalkozz okosan workshop - GDPR a vállalkozások életében
Banner
Vállalkozz okosan workshop - GDPR a vállalkozások életében PDF Print E-mail
Tuesday, 29 September 2020 10:00

magyartol magyarig szovegee

E M L É K E Z T E T Ő
Vállalkozz okosan workshop
GDPR a vállalkozások életében

logo leaderA Vállalkozz okosan workshop vállalkozóknak szóló képzéssorozatán Kontics Monika, a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület munkaszervezet vezetője, szociológus, marketing szakközgazdász, kommunikációs szakértő, szervezetfejlesztő, adótanácsadó, TÜV minősített DPO, adatvédelmi szakember tartott előadást a megjelenteknek a személyes adatok védelméről, a GDPR-ról a megjelent vállalkozásvezetők, vállalkozók számára.
Az Európai alkotmányosság és az Amerikai alkotmányosság, azaz a kettőből eredeztethető eltérő alapjogi felfogás, alkotmányos értékválasztás különbözteti meg az adatvédelem európai értelmezését az amerikaitól. Míg az Európai alkotmányosság az emberi méltóságot addig az Amerikai alkotmányosság az emberi szabadságot helyezi előtérbe. Európában a személyiséget nem csak az állammal szemben kell védeni, addig az amerikai alkotmányosság szerint a szabadságra a legnagyobb veszélyt az állam tevékenysége jelenti.
Amíg Amerikában a magánélet és az otthon szentségének elvére építenek, addig Európában az egyénről kialakított nyilvános kép elvesztésétől tartanak.
Az adatvédelem minden esetben a személy magánszférájának jogi védelmét jelenti, amely a ’70-es évektől kezdődően az egyre általánosabbá váló automatizált adatfeldolgozás veszélyére válaszul jelent meg Európában. A jogi védelem tartalma a megjelenés óta folyamatosan változik.
Információszabadság: a közérdekű adatok az állami vagy közfeladatot ellátó szervek birtokában lévő adatok bárki számára hozzáférhető nyilvános adatoknak minősülnek. Nem lehet személyesadat. A közérdekből nyilvános adat például a cégtára adatai esetében a magánszemély adatai is lehetnek nyilvános adatok.
Amíg az adatvédelem, mint a magánszféra védelmének egyik eszköze szükségszerűen a személyre irányul, addig az adatbiztonság tárgya maga az adat, mely az adat integritásának védelmét jelenti. Az adatbiztonság megteremtését szolgálják a technikai, szervezési intézkedések.
Milyen területeken érint bennünket az Átalános Adatvédelmi Szabályozás (General Data Protection Regulation – GDPR)? Néhány terület a teljesség igénye nélkül: munkavállalóként, vagy munkáltatóként, intézményekbe való beléptetésnél, kamerás megfigyelés esetén, álláspályázatok, önéletrajzok elküldése esetén, követeléskezelés, szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésnél, honlapok, közösségi oldalak, hírlevélre feliratkozásnál, nyereményjátékokban való részvételnél, ügyfélszolgálat, panaszkezelés, pályázatok esetén.
Az Általános Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) Preambuluma 173 pontból áll, az általános rendelkezésektől az adatkezelés különös eseteire vonatkozó rendelkezésekig részletesen szabályozza az adatkezelés feltételeit. A Preambulum leszögezi, hogy a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelem alapvető jog, a személyes adatok kezelését az emberiség szolgálatába kell állítani, és felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adatok gyűjtése és megosztása jelentős mértékben megnőtt a technológiai fejlődés következtében.
Személyes adatnak tekintjük az azonosított, vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információt, amely alapján beazonosítható bármely természetes személy, aki közvetett, vagy közvetlen módon egy, vagy több tényező alapján beazonosítható. A különleges adatok kategóriájába a faji, vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai vagy biometrikus adatok, az egészségügyi adatok, szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó személyes adatok kezelése tilos!
Adatkezelésnek hívjuk a személyes adatokon, vagy adatállományokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet, vagy műveleteket: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel. Összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés illetve megsemmisítés.
Ki lehet adatkezelő? Természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, maga az adatalany. Az adatkezelésnek van területi hatálya, mégpedig az Európai Unió területe, az Európai Unió területén tevékenységi hellyel rendelkezés esetén, illetve áru vagy szolgáltatás igénybevételekor, profilozáskor. Nemzetközi közjog által valamely tagállam jogát alkalmazó területeken alkalmazandó.
Az adatkezeléshez kapcsolódóan előzetes tájékoztatási kötelezettségünk van, amelyben garantált, hogy: a tájékoztató átláthatóságot biztosít, az érintett hozzájárulásának az adott cselekvéssel kapcsolatos tények és következmények értékelésén és megértésén alapul, a tájékoztatás érthető, egyszerű, figyelemfelkeltően történik, a tájékoztatás módját a tartalomhoz kell igazítani, közérthetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés útját, és ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire. Külön szabályozás vonatkozik arra az esetre, amikor úgy kezeljük a rendelkezésre bocsátandó információkat, hogy a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg.
A céltól eltérő adatkezelés esetén az adatkezelő azt vizsgálja, hogy az eltérő célú adatkezelés összeegyeztethető-e azzal a céllal, amelyből személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Például, ha szervezünk egy rendezvényt, és a regisztráció során kérjük az e-mail cím megadását a résztvevőktől, akkor ezt az e-mail címet nem használhatjuk hírlevél kiküldésére, hiszen az e-mail cím tulajdonosa nem iratkozott fel a hírlevélre.

A különleges adatok kezelése főszabályként tilos, de a jogalkotó tíz kivételt határoz meg: az érintett hozzájárul (kivéve, ha ezzel sem oldható fel a tilalom), foglalkoztatásból, szociális biztonságot, védelmet jelentő jogszabályokból fakad, kollektív szerződés lehetővé teszi, más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges. Kivételt képez az is, ha az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta ezeket az adatait, jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéshez, védelméhez szükséges, közérdek miatt szükséges, munkahelyi egészségügyi célokból szükséges. Ezeken felül a közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás, statisztikai cél is kivétel lehet.

Az előadó részletesen kitért az adatbiztonsági követelmények ismertetésére, a munkahelyi adatkezelés fontosságára és a településeken egyre gyakrabban előforduló kihelyezett biztonsági kamerák és azok használatához kapcsolódó adatkezelésre. A kamera használata egyre elterjedtebb mind a magánterületek, családi házak és települések védelme esetén, mind pedig a munkahelyeken. Ezért szükséges a széleskörű tájékoztatás és a jogérvényesítés lehetőségének biztosítása.
Néhány példa, amire külön felhívta a figyelmet az előadó:
- csak magánterület figyelhető meg, szomszéd és közterület magánszemélyként nem
- a munkáltató általi szisztematikus megfigyelés nem szabályos
- kereskedelmi egységben indokolni kell az élőképet és a rögzítést is. A felvétel megőrzésének napja 3 munkanap és 60 nap között lehet, ezeket a jogszabályok külön szabályozzák, nem választható.
A résztvevők széleskörű tájékoztatást kaptak az adathasználathoz kapcsolódó jogszabályokról, és külön a biztonsági használatról is. Az előadás második részében a szünetet követően gyakorlati példák szemléltetésével és egyéni kérdésekre adott válaszokkal folyt a beszélgetés.

Az emlékeztető Kontics Monika DPO szakértő szakmai anyagának felhasználásával készült.
Dabas, 2020. 09. 29.

Maczák János
Szakmai vezető
Vállakozz okosan! projekt

Share
 

LINC 2019 – Parnu, Észtország

Új esély - Komplex fejlesztési program Tatárszentgyörgyön

Erasmus Catalyst 2017

HFS Fórumok

Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu