Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
  • Magyar
  • In English
  • Español
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

nea 

 Szechenyi2020 logo

 

bort

 

Erasmus logo

letöltés

celteruletkatalogus

 hvs2011

naturamalogomod1

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület

hvs2

Magyar Agrarkamara

vadonleso_large

oktkGPF_MEDOC
Kezdőlap Hírek Vállalkozz okosan! Vállalkozz okosan workshop - Mit mutat a mérleg?
Banner
Vállalkozz okosan workshop - Mit mutat a mérleg? PDF Print E-mail
Tuesday, 06 October 2020 10:11

magyartol magyarig szovegee

E M L É K E Z T E T Ő
Vállalkozz okosan workshop
Mit mutat a mérleg?


logo leaderMaczák János adótanácsadó és könyvvizsgáló tartott 2020.10.06-án a Vállalkozz okosan! workshopon előadást a megjelent vállalkozóknak és érdeklődőknek. A LEADER térségek közötti együttműködés keretében lebonyolított előadás sorozat programjának keretén belül olyan tudásátadó rendezvény került megszervezésre és lebonyolításra, mely a helyi vállalkozók számára fontos és aktuális információkat, tudásokat tartalmaz, közülük egyik a pénzügyi beszámolók, mérlegek értelmezését ismertető előadás.
A mérleg az a számviteli okmány, ami az adott időpontra előírt formában tartalmazza a vállalkozás vagyonát. A mérleg előkészítését a törvény megköveteli, de a tulajdonosoknak és az üzleti partnereknek számára is hasznos információkat tartalmaz. A mérleg a számvitelpolitikai törvények előírásai alapján készül, a könyvelés minden gazdasági eseményt rögzít benne. A mérleg elkészítésének határideje minden gazdálkodó szervezet számára az adott év május 31-ig kötelező, kivéve a rendkívüli eseteket, mint ez a 2020-as év, amikor például a civil szervezetek a Mérlegük elfogadására haladékot kaptak.
A Mérlegben a Bázis év és a Tárgy év adatai szerepelnek, így nyomon követhető az évenkénti változás. eredmény elérése az adott gazdasági szervezetnél. A Mérleg fősoraiban megkülönböztetünk Eszközöket és Forrásokat, és ezeknek az alcsoportjait. Az Eszközök esetén Befektetett Eszközök és Forgóeszköz alcsoportokra bontjuk a főcsoportot, a Források esetén pedig saját tőke, Céltartalékok és kötelezettségek alcsoportok szerepelnek. A befektetett eszközöket további alcsoportokra – immateriális javakra, tárgyi eszközökre, befektetett pénzügyi eszközökre – bonthatjuk, valamint ide tartoznak az aktív időbeni elhatárolások is. A forgóeszközök csoportját pedig készletekre, követelésekre, értékpapírokra és pénzre tudjuk bontani.
A saját tőke részletezi a megkülönböztetett forrásokat, mint például a jegyzett tőke, a jegyzett, de még be nem fizetett tőke, a tőketartalék, az eredménytartalék, a lekötött tartalék, az értékelési tartalék, a mérleg szerinti eredmény. A források között szerepelnek a kötelezettségek, melyeket tovább tudunk bontani hátra sorolt kötelezettségekre, hosszú lejáratú kötelezettségekre és rövid lejáratú kötelezettségekre, valamint a céltartalékok és a passzív időbeni elhatárolások nagy csoportjára.

A mérleg fő célja az elért eredmények kimutatása, itt két fő csoport szerepel: a belföldi értékesítés nettó árbevétele és az export értékesítés nettó árbevétele. Az eredménykimutatásból megtudhatjuk a saját termelésű készletek állományváltozását, és a saját előállítású eszközök aktívált értékét is, aminek összege lesz az aktívákt saját teljesítmények értéke.
Az eredménykimutatás során figyelembe kell venni az anyagköltség ráfordításokat, az igénybe vett szolgáltatások értékét, az eladott áruk beszerzésének értékét, az eladott, vagy közvetített szolgáltatások értékét. Az eredménykimutatás csoportjába tartozik az egyéb bevételek és az ebből visszaírt értékvesztés, az anyagi jellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás, az egyéb ráfordításokból eredő értékvesztés. A személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, a befizetett bérjárulékokat.
A Mérlegbeszámoló része a kiegészítő melléklet, aminek célja, hogy a mérleg eredménykimutatás adatait értelmezze, és az összefüggéseket bemutassa, a vállalkozásról valós képet mutasson. A számviteli törvény előírja a kiegészítő melléklet tartalmát, de tetszőlegesen bővíthető a mérlegen kívüli tételek bemutatásával.
Az üzleti jelentés célja, a mérlegfordulónapot követő események, a környezetvédelmi helyzet, a költségek, célok, kockázatok várható hatásainak bemutatása, a telephelyek ismertetése, a kutatás fejlesztés helyzetének és a konkurenciának az ismertetése.

Abeszámolók különböző formái érvényesek a vállalkozásokra az árbevételtől, vagy a mérlegfőösszegtől függően: ha a mérlegfőösszeg 100Mft összegnél kisebb, az árbevétel 200 MFt-nál kevesebb, és a létszám 10 főnél kisebb, akkor mikro-gazdálkodók számára csak mérleg és eredménykimutatás szükséges. (legalább 2 igaz állítás esetén).
Amennyiben a mérlegfőösszeg 1.200MFt-nál kisebb, az árbevétel 2.400MFt-nál kisebb, és a foglalkoztatotti létszám 50 főnél kevesebb (legalább 2 állítás igaz) akkor egyszerűsített éves beszámoló, mérleg eredménykimutatás, és kiegészítő melléklet szükséges. Amennyiben a mégleg főösszeg nagyobb, mint 5.400 MFt, az éves árbevétel nagyobb, mint 8.000 MFt, és a foglalkoztatottka létszáma több mint 250 fő (legalább két állítás igaz) akkor konszolidált éves beszámoló benyújtására van szükség.
A fentieken túlmenően könyvvizsgálat szükséges, ha két egymást követő év átlagában az árbevétel nagyobb, mint 300 MFt, de kötelező, ha az illető gazdálkodó szervezet kötvényt bocsát ki, vagy konszolidált lesz.

A szünetet követően gyakorlati példák ismertetésére került sor. A jelenlévők kérdéseket tehettek fel a saját vállalkozásuk beszámolóihoz kapcsolódóan, valamint a mérlegben és a kiegészítő mellékletben szereplő megnevezésekhez, fogalmakhoz kötődően.
A résztvevők mindegyike egyetértett abban, hogy a vállalkozásvezetők számára fontos alapvető ismeretek szükségesek a sikeres vállalkozás irányításához, és az ilyen jellegű előadások nagymértékben segítik a szükséges tudás megszerzését.
Az emlékeztető Maczák János előadásának felhasználásával készült.

Dabas, 2020. 10.06.

Maczák János
szakmai vezető

Share
 

LINC 2019 – Parnu, Észtország

Új esély - Komplex fejlesztési program Tatárszentgyörgyön

Erasmus Catalyst 2017

HFS Fórumok

Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu