Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
dsc02399.jpg
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
  • Magyar
  • In English
  • Español
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

nea 

 Szechenyi2020 logo

 

bort

 

Erasmus logo

letöltés

celteruletkatalogus

 hvs2011

naturamalogomod1

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület

hvs2

Magyar Agrarkamara

vadonleso_large

oktkGPF_MEDOC
Kezdőlap Hírek Friss Hírek Tisztelt Ügyfelünk!
Banner
Tisztelt Ügyfelünk! PDF Print E-mail
Friday, 16 April 2021 10:55

There are no translations available.

magyar allamkincstarTájékoztatjuk, hogy a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ internetes honlap Támogatások/Vidékfejlesztési Program 2014-2020 menüpontjában a Hasznos információk beruházási intézkedésekhez pontból, illetve a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hasznos-informaciok-beruhazasi-intezkedesekhez linken keresztül elérhető Rövid tájékoztatók között új tartalom jelent meg Tájékoztatás a projekt megvalósításhoz kapcsolódó határidők változásairól a veszélyhelyzettel összefüggésben címmel, amely jelen levél mellékleteként is megküldésre kerül.

Amennyiben kérdése van, úgy kérjük, forduljon bizalommal a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatához.

Magyar Államkincstár

 

Tájékoztatás a projekt megvalósításhoz kapcsolódó határidők változásairól a veszélyhelyzettel összefüggésben 

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény felhatalmazása alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napjával kezdődően veszélyhelyzetet hirdetett ki, amelyet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi LVIII. tv.) 2020. június 18-i hatállyal megszüntetett.


Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjával kezdődően ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki.


A Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) keretében nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályok alkalmazása során figyelemmel kell lenni

a) a 2020. március 11. – június 18. közötti veszélyhelyzeti időszak tekintetében: az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet) foglaltakra, a 2020. évi LVIII. tv. vonatkozó előírásaira, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) vonatkozó módosításaira
b) a 2020. november 4. napjával kezdődött veszélyhelyzeti időszak alatt: az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet) előírásaira, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó módosításaira.

1. A támogatási előleg igénybevételéhez kapcsolódó kifizetési igénylés benyújtásának határideje


Amennyiben a kedvezményezett igénybe vett előleget, és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (7) bekezdése, illetve az ÁSZF 3.1. pontja értelmében a támogatási előleg folyósítását követő 12 hónapon belül nem nyújt be – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott mértékű – kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés, vagy más körülmény, így különösen a helyszíni vizsgálat tapasztalatai a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítják, a kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (7) bekezdése alapján köteles a korábban részére kifizetett előleget a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének IX. fejezetében rögzítettek szerint, a visszafizetési felszólításban előírt – a visszafizetésre kötelezés közlésétől számított 30 napos1– fizetési határidőben visszafizetni.
A támogatási előleg folyósítását követő 12 hónapon belül a kedvezményezettnek kifizetési igénylést kell benyújtania akkor is, ha az előlegigénylési kérelmét megelőzően már nyújtott be kifizetési igénylést.

1272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. § (1) bekezdés alapján

A 2020. március 11. – június 18. közötti veszélyhelyzeti időszakra vonatkozó 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 12. § a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően kifizetett támogatási előlegek tekintetében a fenti 12 hónapos határidőt 15 hónapra meghosszabbította azokban az esetekben, amikor az előleggel való elszámolás határideje a veszélyhelyzet alatt, vagy a veszélyhelyzet megszűnését követően jár(t) le.


A 2020. november 4. napjával kezdődött veszélyhelyzeti időszak tekintetében az 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint az Irányító Hatóság a kedvezményezett határidő hosszabbításra irányuló indokolt kérelme alapján a 2020. június 18. napját követően és a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően kifizetett támogatási előlegek tekintetében a támogatási előleg kifizetésétől számított 12 hónapos határidőt a kérelemben megjelölt időtartammal, de az előleg folyósításától számított legfeljebb 15 hónapra hosszabbíthatja meg.


Figyelem! A hosszabbítás a 2020. november 4. napjával kezdődött veszélyhelyzeti időszak tekintetében nem automatikus, azt a kedvezményezettnek változás bejelentés keretében és megfelelő indoklással alátámasztva kérnie kell.


2. A támogatott projektekhez kapcsolódó mérföldkövek elérésének tervezett időpontja, a projekt megvalósítási határideje (azaz a projekt fizikai befejezésének határideje) és a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje


a) A 2020. március 11. – június 18. közötti veszélyhelyzeti időszak tekintetében a 2020. június 18. napjáig létrejött támogatási jogviszonyokra vonatkozó határidő módosítások:


A veszélyhelyzet megszűnéséig, azaz 2020. június 18-ig a fennálló támogatási jogviszonyok vonatkozásában a 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a projekt fizikai befejezésének támogatói okiratban rögzített tervezett napja, mérföldköveinek időpontja, és a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje automatikusan három hónappal meghosszabbodott, kivéve, ha a határidő a veszélyhelyzet kihirdetése (2020. március 11.) előtt lejárt.
A fentiek szerint meghosszabbodott határidő dátuma a módosított határidő időpontját követő harmadik hónap ugyanazon napja, illetve az azt követő első munkanap, amennyiben az munkaszüneti napra esik.


A 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak értelmében, ha a projekt fizikai befejezése és/vagy a kedvezményezett által vállalt projektszintű mérföldkövek elérése a hatályos támogatói okiratban rögzített időponthoz képest hat hónapot meg nem haladóan késett, akkor amennyiben a kedvezményezett legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól számított 8 napon belül, azaz 2020. június 26. napjáig erre vonatkozóan eleget tett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének, akkor az említett határidőket az Irányító Hatóság a támogatói okirat módosításának mellőzésével hosszabbította meg.


Az előbbiektől eltérően a 2020. évi LVIII. tv. 7. §-a alapján a 2020. június 18. napjáig létrejött támogatási jogviszonyokban a támogatott tevékenység időtartama, azaz a projekt fizikai befejezésének határideje az eredeti felhasználási határidőtől számított 180 nappal, de legalább 2020. december 15. napjáig meghosszabbodott.
Eredeti felhasználási határidőnek a törvényi rendelkezés hatályba lépésének napján – 2020. június 18-án – érvényes – adott esetben a 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 8. §-a alapján 3
hónappal meghosszabbodott – projekt megvalósítási határidő (a projekt fizikai befejezésének határideje) tekintendő.


b) A 2020. november 4. napjával kezdődő veszélyhelyzeti időszak tekintetében a 2020. június 18. napját követően létrejött támogatási jogviszonyokra és az 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet hatálybalépése, azaz 2020. december 3. napján folyamatban lévő eljárásokra alkalmazandó további határidő módosítás:


Az 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján amennyiben a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő az Irányító Hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb három hónappal elhalasztja, illetve meghosszabbítja a projekt támogatói okiratban rögzített fizikai befejezésének tervezett napját, a mérföldköveinek időpontját, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határidejét.

Figyelem! A hosszabbítás a 2020. november 4. napjával kezdődött veszélyhelyzeti időszak tekintetében nem automatikus, azt a kedvezményezettnek változás bejelentés keretében és megfelelő indoklással alátámasztva kérnie kell.


Az 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak értelmében, ha a projekt fizikai befejezése és/vagy a kedvezményezett által vállalt projektszintű mérföldkövek elérése a hatályos támogatói okiratban rögzített időponthoz képest előreláthatóan hat hónapot meg nem haladóan késik, akkor amennyiben a kedvezményezett erre vonatkozóan eleget tesz a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének, akkor az említett határidőket az Irányító Hatóság a támogatói okirat módosításának mellőzésével hosszabbítja meg.


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentiek szerinti határidő hosszabbítások nem terjednek ki a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés b) pontjában előírt 10%-os mértékű támogatás elszámolási kötelezettségnek a támogatói okirat hatályba lépését követő 12 hónapos határidejére. Amennyiben a kedvezményezett ezen elszámolási kötelezettségének nem tud eleget tenni, késedelmét továbbra is írásban, megfelelő indoklással alátámasztva tudja az Irányító Hatóságnál kimenteni.


3. A kifizetési igényléssel összefüggő hiánypótlás, tisztázó kérdés megválaszolásának határideje


A veszélyhelyzetre vonatkozó különös előírás hiányában a kifizetési igényléssel, szakmai beszámolóval összefüggő hiánypótlás teljesítésének határideje a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132. § (1) bekezdés szerinti, a hiánypótlásra történő felszólítás kézhezvételét követő naptól számított legfeljebb 15 nap a veszélyhelyzeti időszakok vonatkozásában is.


A kifizetési igényléssel, szakmai beszámolóval összefüggő tisztázó kérdés megválaszolására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 132. § (3) bekezdésében foglalt legfeljebb 3 napos határidőtől eltérően a 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 14. §-ában, illetve az 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltak értelmében a tisztázásra történő felszólítás kézhezvételét követő naptól számított legfeljebb 7 napos határidő tűzhető ki.


Általános érvénnyel felhívjuk a figyelmet arra, hogy a már lejárt határidő egyetlen esetben sem hosszabbítható meg.

Vonatkozó jogszabályok:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
2020. évi XII. törvény a koronavírus elleni védekezésről - Hatálytalan: a veszélyhelyzet megszűnésének napjától, 2020. VI. 18-tól
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről - Hatálytalan: 2020. VI. 18-tól
98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
2020. évi LVIII. tv a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről - Hatálytalan: 2021. II. 8-tól 
551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 
− 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
− 2021. évi I. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről
− 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

Share
 

LINC 2019 – Parnu, Észtország

Új esély - Komplex fejlesztési program Tatárszentgyörgyön

Erasmus Catalyst 2017

A tematikus műhelymunka és tanulmányút

Előkészítő látogatás - LINC EVENT 2016

No images

Aktuális események

There are no upcoming events currently scheduled.

HFS Fórumok

Föld napi expedíció a Felső-Homokhátságon

Az oldal hibátlan működéséhez Mozilla Firefox vagy Expoler 8 esetleg újabb böngésző szükséges.

Keresés

Ki olvas minket

We have 550 guests online
Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu